Yetişkinlerde latent otoimmün diyabet (lada): ne oldu?

Yetişkinlerde gizli otoimmün diyabet (LADA) otoimmün diyabetin yavaş ilerleyen bir şeklidir. Tip 1 diyabet gibi LADA da, pankreasınız yeterli insülin üretmeyi durdurur, çünkü muhtemelen pankreastaki insülin üreten hücrelere yavaş yavaş zarar veren bazı “hakaret” lerden kaynaklanır. Ancak, tip 1 diyabetlilerin aksine, LADA ile teşhisi konduktan sonra birkaç ay boyunca çoğu kez insüline ihtiyaç duymazsınız.

Birçok araştırmacı, bazen tip 1.5 diyabet olarak adlandırılan LADA’nın tip 1 diyabetin bir alt tipi olduğuna inanıyor. Diğer araştırmacılar, diyabetin bir süreklilikle meydana geldiğine inanıyor; LADA, tip 1 ve tip 2 diyabet arasında bulunuyor.

LADA teşhisi konan insanlar genellikle 30 yaşın üzerindedir. Tanı konduğunda yaşları daha büyük olduğundan tip 1 diyabetli birisi için tipiktir ve başlangıçta pankreasları halen bazı insülin ürettiği için, LADA’lı insanlar genellikle 2. tip diyabetle yanlış teşhis edilir.

İlk önce, LADA kan şekerinizi diyetle kontrol ederek, gerekirse kilo vermeyi, egzersizi ve muhtemelen oral ilaçları kontrol ederek idare edilebilir. Fakat vücudunuz yavaş yavaş insülin üretme kabiliyetini kaybettiğinde, sonunda insülin atışlarına ihtiyaç duyulur.

Tip 2 diyabet tanısı aldıysanız ve zayıf ve fiziksel olarak aktifseniz ya da son zamanlarda zahmetsizce kilo vermişseniz, halen tedavinizin sizin için en iyisi olup olmadığı konusunda doktorunuzla konuşun.

LADA’nın tedavisinin en iyi yolu belirlenmeden önce daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. LADA tanısı aldıysanız, en iyi tedavi seçenekleriniz hakkında doktorunuzla konuşun. Her diyabet türü gibi, şeker hastalığının ilerlemesini ve potansiyel komplikasyonlarınızı en aza indirgemek için yakın takip gerekecektir.

İle

Doktorunu ziyaret et