Ketokonazol

Ketoconazole tabletleri, yalnızca diğer antifungal tedaviler kullanılamadığında veya tolere edilemediğinde kullanılmalıdır ve tedavinin potansiyel yararları risklerinden daha önemlidir. Ölümcül sonuca sahip ya da karaciğer transplantasyonu gerektiren vakalar da dahil olmak üzere ciddi hepatotoksisite, oral ketokonazol kullanımı ile, hatta karaciğer hastalığı için belirgin bir risk faktörü olmayan hastalarda da ortaya çıkmıştır. Bu ilacı alan hastalar hekim tarafından risk altındadır ve yakından izlenmelidir. Ketokonazolün bu ilaçların plazma konsantrasyonlarında artışa neden olabileceği ve bazen cankurtaran gibi hayatı tehdit eden ventriküler disritmalara neden olan QT aralıklarını uzatabileceğinden ketokonazolün dofetilid, kuinidin, pimozid, sisaprid, metadon, disopiramid, dronedarone ve ranolazine birlikte uygulanması kontrendikedir. De pointes.

Ketokonazol için kullanır

Terapötik Sınıf: Antifungal

Kimyasal Sınıf: İmidazol

Ketokonazol, topikal tıp veya griseofulvin ile tedavi edilemeyen deri (atlet ayağı veya yüzük gibi) üzerindeki parazit mantar enfeksiyonlarını veya griseofulvin kullanamayan hastaları tedavi etmek için de kullanılır.

Ketokonazol, yalnızca doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Ketokonazol için aşağıdakiler düşünülmelidir

Ketokonazol veya başka ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

2 yaşından küçük çocuklarda yaş ile ketokonazolün etkileri arasındaki ilişki üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Ketokonazol kullanmadan önce

Geriatrik hastalarda yaşın ketokonazolün etkileri ile ilişkisi hakkında hiçbir bilgi mevcut değildir.

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Ketokonazol kullanırken, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı sağlık profesyonelinizce bilmek önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle birlikte ketokonazol kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle ketokonazol kullanılması genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle ketokonazol kullanılması, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Aşağıdakilerden herhangi biriyle birlikte ketokonazol kullanılması genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanıldığında, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ketokonazolü ne sıklıkta kullandığınızdan veya yiyecek, alkol veya tütün kullanımı hakkında size özel talimatlar verebilir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı ketokonazolün kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Ketokonazolü aynen doktorunuzun talimatlarına uyarak alın. Daha fazla almayın, daha sık almayın ve doktorunuzun emrettiğinden daha uzun süre kullanmayın. Önce doktorunuza danışmadan ketokonazol kullanmaya son vermeyin.

Ketokonazol bir İlaç Rehberiyle birlikte verilmelidir. Bu talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve izleyin. Herhangi bir sorunuz varsa doktorunuza sorun.

Ketokonazolü yiyecekle birlikte almak en iyisidir.

İlk birkaç dozdan sonra iyi hissetseniz bile ketokonazolü tam bir tedavi süresi için kullanmaya devam edin. İlacı çok erken kapatmayı bırakırsanız, enfeksiyonunuz netleşmeyebilir.

Ketokonazolü antasit içeren bir alüminyum ile birlikte alıyorsanız, asitli bir içecekle (diyet içermeyen kola gibi) alınmalıdır. Antakid içeren alüminyum ketokonazolü almadan en az 1 saat önce veya 2 saat sonra alınmalıdır.

Ketokonazol dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler yalnızca ketokonazolün ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Bir doz ketokonazolü kaçırırsanız, mümkün olan en kısa sürede alınız. Bununla birlikte, bir sonraki dozunuz için hemen hemen vaktiniz varsa, kaçırılan dozu atlayın ve normal doz programınıza dönün. Doz dozlarını ikiye katlama.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Ketokonazolün Doğru Kullanımı

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Ketokonazolün düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak için doktorunuzun sizin veya çocuğunuzun düzenli ziyaretlerindeki ilerlemesini kontrol etmesi çok önemlidir. İstenmeyen etkileri kontrol etmek için kan testleri gerekebilir.

Sizin veya çocuğunuzun belirtileri düzelmezse veya kötüleşerse doktorunuza danışın. Enfeksiyonunuz düzelmeden önce birkaç ay boyunca ketokonazol kullanmanız gerekebilir.

Alkolazol, sisaprid, kolşisin, disopiramid, dofetilid, dronedarone, eplerenon, felodipin, irinotekan, lovastatin, lurasidon, metadon, nisoldipin, oral midazolam, pimozid, kuinidin, ranolazin, simvastatin, terfenadin, tolvaptan, triazolam ile birlikte ketokonazol kullanmayın. Ergot ilaçlar (dihidroergotamin, ergometrin, ergotamin, metilergometrin gibi). Bu ilaçları birlikte kullanmak ciddi istenmeyen etkilere neden olabilir.

Ketokonazol kullanırken karaciğer sorunları olabilir. Karın veya mide ağrısı veya hassasiyeti, kil renkli dışkı, karanlık idrar, iştah azalması, ateş, baş ağrısı, kaşıntı, iştah kaybı, mide bulantısı ve kusma, ciltte birden fazla semptom yaşıyorsanız, hemen doktorunuza danışın. Döküntü, ayakların şişmesi veya alt bacaklar, alışılmadık yorgunluk veya zayıflık veya sarı gözler veya cilt.

Kalp ritminizde herhangi bir değişikliğiniz varsa hemen doktorunuza danışın. Baş dönmesi veya bayılma hissedebilir veya hızlı, çarpıcı veya pürüzlü bir kalp atışınız olabilir. Siz veya ailenizdeki herhangi bir kişinin QT uzatması gibi kalp ritim problemleri yaşamadığını doktorunuzun bildiğinden emin olun.

Ketokonazol kullanırken alınacak önlemler

Ketokonazol, anafilaksi de dahil olmak üzere ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Anafilaksi hayatı tehdit edici olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Ketokonazol kullanırken döküntüleriniz, kaşlarınız, rahatsız edici solunum sıkıntılarınız, yutma rahatsızlığınız veya elleriniz, yüzünüz veya ağızlarınızın şişmesi durumunda derhal doktorunuzu arayın.

Ketokonazol kullanırken alkol almayın.

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitkisel veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Ketoconazole Yan Etkiler

Ketokonazol

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi C Risk göz ardı edilemez

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Blastomikoz flukonazol, Diflucan, itrakonazol, Nizoral, amfoterisin b, vorikonazol

Koksidioidomikoz flukonazol, Diflucan, itrakonazol, Nizoral, amfoterisin b, Amfosin

Histoplazmoz flukonazol, Diflucan, itrakonazol, Nizoral, Sporanox, Onmel

Kromomikozis Nizoral