Itrakonazol (oral yol) tanım ve marka isimleri

Itrakonazol ciddi mantar veya maya enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır. Itrakonazol oral solüsyonu sadece orofaringeal veya özofageal kandidiaz tedavisinde (oraklık, oral püskürme) kullanılır. İtraconazole kapsül, aspergilloz (akciğerlerdeki mantar enfeksiyonu), blastomikoz (Gilchrist hastalığı), histoplasmoz (Darling’s hastalığı) veya onikomikoz (tırnak veya ayak tırnaklarındaki mantar enfeksiyonu) gibi fungal enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır. Itrakonazol tableti sadece ayak tırnaklarının onikomikozis tedavisinde kullanılır. Bu ilaç mantar veya mayayı öldürerek ve büyümesini önleyerek çalışır.

Bu ilaç sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bu ürün aşağıdaki dozaj formlarında mevcuttur

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Pediyatrik popülasyonda yaşın itrakonazolün etkileri ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Çözelti; Kapsül; Tablet

Geriatrik popülasyonda yaşın itrakonazolün etkileriyle olan ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamış olsa da şimdiye kadar geriye dönük özel sorunlar belgelendirilmemiştir. Bununla birlikte, yaşlı hastaların, geçici veya sürekli işitme kaybına veya böbrek, karaciğer veya kalp problemlerine sahip olma ihtimalleri yüksektir; bu durum, itrakonazol alan hastalar için dikkat edilmesi ve doz ayarlaması gerektirebilir.

Alerjiler

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Pediyatrik

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Bu ilacı aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birini alıp almadığınızı uzmanınızın bildirebilmesi özellikle önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Geriyatrik

Bu ilacın aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanılması önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Gebelik

Emzirme

İlaç etkileşimleri

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Diğer Etkileşimler

Bu ilacı aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavi olabilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Diğer Tıbbi Sorunlar

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Dozlama

Bu ilacın aşağıdakilerden herhangi biriyle kullanılması, bazı yan etkilerde artma riskine neden olabilir, ancak bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Birlikte kullanılırsa, doktorunuz bu dozu veya bu ilacı ne sıklıkla kullanacağınızı değiştirebilir veya size yiyecek, alkol veya tütün kullanımı hakkında özel talimatlar verebilir.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Itrakonazol oral solüsyonu aynı dozda (miligram sayısı) bile, itrakonazol kapsüllerden farklı olarak çalışır. Doktorunuz size söylemediği sürece kapsüllerden oral solüsyona geçmeyin.

Bu ilaç bir hasta bilgi broşürüyle birlikte gelir. Broşürdeki talimatları dikkatli bir şekilde okuyun ve izleyin. Herhangi bir sorunuz varsa doktorunuzla konuşun.

İlk birkaç dozdan sonra iyi hissetseniz bile bu ilacı tam tedavi süresi için kullanmaya devam edin. İlacı çok erken kapatmayı bırakırsanız, enfeksiyonunuz netleşmeyebilir.

İtrakonazol kapsülleri ve tabletleri tam bir yemekle birlikte alınmalıdır. Oral sıvı, en iyisi boş bir midede alınır.

Tabletleri her gün aynı saatte al.

Sözlü sıvıyı işaretli bir kaşık veya ilaç kabı ile ölçün. Ağzınızda veya boğazında pudra var ise, ağzınıza sıvının 10 mL (mL) ‘ını koyun, birkaç saniye ağzına çevirin ve sonra yutun. Toplam dozunuz 10 mL’den fazla ise bu adımları tekrarlayın.

Antasitler (örn. Maalox®, Mylanta®, Pepcid® Complete, Rolaids® veya Tums®) kullanıyorsanız, itrakonazolü almadan en az 1 saat önce veya 2 saat sonra antik asit alınız. Bir anti asit ile alıyorsanız, itrakonazolü asitli bir içecek ile (örn., Diyet içermeyen kola) alabilirsin.

Kayıp doz

Bu tıbbın dozu farklı hastalar için farklı olacaktır. Doktorunuzun emirlerini veya etiket üzerindeki talimatları izleyin. Aşağıdaki bilgiler sadece bu ilacın ortalama dozlarını içerir. Dozunuz farklıysa, doktorunuz size bunu söylemediği sürece bunu değiştirmeyin.

Depolama

Aldığınız ilacın miktarı ilacın gücüne bağlıdır. Ayrıca, her gün aldığınız dozların sayısı, dozlar arasında izin verilen süre ve ilacı aldığınız süreye ilacı kullandığınız tıbbi problem bağlıdır.

Talimatlar için doktorunuzu veya eczacınızı arayın.

İlacı, ısı, nem ve direkt ışıktan uzakta oda sıcaklığında kapalı bir kapta saklayın. Donmaya devam edin.

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

Eski ilaçları veya ilaçları artık kullanmaya devam etmeyin.

Sağlık uzmanınıza, kullanmadığınız herhangi bir ilacı nasıl elden geçirmeniz gerektiğini sorun.

Bu tıbbın düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak için doktorunuzun düzenli ziyaretlerdeki ilerlemenizi kontrol etmesi çok önemlidir. İstenmeyen etkileri kontrol etmek için kan testleri gerekebilir.

Belirtileriniz düzelmezse veya kötüleşirse doktorunuza danışın. Enfeksiyonunuz düzelmeden önce bu ilacı birkaç hafta veya aylar sürebilir.

Aşağıdaki ilaçları da kullanıyorsanız itrakonazol kullanmayın: cisaprid (Propulsid®), disopiramid (Norpace®). Dofetilid (Tikosyn®), dronedaron (Multaq®), eplerenon (Inspra®), felodipin (Plendil®), irinotekan (Camptosar®), lurasidon (Latuda®), metadon (Dolophine®), nisoldipin (Sular®), oral midazolam (Versil®), pimozid (Orap®), kuinidin (Cardioquin®, Quinaglute®), ranolazin (Ranexa®), tikagrelor (Brilinta®), triazolam (Halcion®), kolesterol düşürmeye yönelik belirli ilaçlar (örneğin lovastatin, simvastatin, Mevacor®, Zocor®) veya ergot tıp (örneğin dihidroergotamin, ergometrin, ergotamin, metilergometrin, Cafergot®, Ergomar®, Wigraine®). Böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa itrakonazolü kolşisin (Colcrys®), fesoterodin (Toviaz®), solifenasin (Vesicare®) veya telitromisin (Ketek®) ile birlikte kullanmayın. Bu ilaçları birlikte kullanmak ciddi yan etkiler riskini artırabilir.

Doktorunuzun, bu tıbbı bir tırnak veya tırnak yarası enfeksiyonu için kullanmaya başlamadan önce hamile olup olmadığınızı veya hamile kalmayı planladığınızı bildiğinizden emin olun. Oral kapsül veya tablet hamile kadınlarda veya gebe kalmayı planlayanlarda onikomikoz tedavisinde kullanılmamalıdır. Bu ilacı kullanırken etkili bir doğum kontrol yöntemini kullanın ve kullanmayı bıraktıktan sonra 2 ay boyunca kullanın. İlacı kullanırken hamile kaldıysanız, derhal doktorunuza bildirin.

Göğüs ağrısı, azalmış idrar çıkışı, dilate boyun damarları, aşırı yorgunluk, düzensiz solunum, düzensiz bir kalp atışı, nefes darlığı, yüzün şişmesi, parmaklar, ayak veya alt bacaklar varsa, sızdırmazlık varsa doktorunuzla hemen kontrol edin. Göğüs, sorunlu solunum veya kilo alma. Bunlar, konjestif kalp yetmezliği adı verilen yan etki semptomları olabilir.

Nadiren, bu ilaç ciddi karaciğer sorunlarına neden olabilir. Karın ağrısı veya hassasiyet, kil renkli dışkı, karanlık idrar, iştah azalması, ateş, baş ağrısı, kaşıntı, iştah kaybı, mide bulantısı ve kusma, deri döküntüsü gibi belirtilerden birkaçını birden yaşıyorsanız şu an doktorunuza danışın: Ayakların şişmesi veya alt bacaklar, alışılmadık yorgunluk veya zayıflık veya sarı gözler veya cilt.

Bu ilaç sinir problemlerine neden olabilir. Cildiniz yanarken, sürünerek, kaşınıyormuş gibi hissediyorsa veya itrakonazolü aldıktan sonra uyuşukluk, tıkınma, “iğne ve iğneler” veya karıncalanma hissi varsa derhal doktorunuzu arayın.

Bu ilacı kullanırken geçici veya sürekli işitme kaybı meydana gelebilir. Duruşmada herhangi bir değişikliğiniz varsa hemen doktorunuza danışın.

Bu ilaç size baş dönmesi hissettiriyor veya bulanık veya çift görüşlü hale getirebilir. Bu tıbbın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araba kullanmayın veya tehlikeli olabilecek başka şeyler yapmayın.

Doktorunuzun aldığınız tüm ilaçları bildiğinden emin olun ve doktorunuzla görüşülmedikçe diğer ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitkisel veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.