Intravenöz indometasin

Terapötik Sınıf: Analjezik

Indometasin için kullanır

Farmakolojik Sınıf: NSAID

Kimyasal Sınıf: Asetik Asit (sınıf)

Indometasin sadece doktorunuzun reçetesiyle kullanılabilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Indometasin için, aşağıdakiler düşünülmelidir

İndometasin veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Bugüne kadar yapılmış uygun çalışmalar, prematüre bebeklerde indometasin enjeksiyonunun yararlılığını sınırlayacak pediatrik spesifik problemler göstermedi.

Yaşın geriatrik hastalarda indometasin enjeksiyonunun etkileri ile ilişkisi hakkında hiçbir bilgi mevcut değildir.

Indometasini kullanmadan önce

Emzirirken bu ilacı kullanırken bebek riskini belirlemek için kadınlarda yeterli bir çalışma yoktur. Emzirirken bu ilacı almadan önce olası risklere karşı potansiyel faydaları tartın.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Indomethacin aldığınızda, aşağıda listelenen ilaçlardan herhangi birine sahipseniz, sağlık uzmanınızın bildiği çok önemlidir. Aşağıdaki etkileşimler, potansiyel önemleri temel alınarak seçilmiştir ve her şey dahil değildir.

Indomethacin’i aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak önerilmez. Doktorunuz size bu ilaçla tedavi etmemeye karar verir veya aldığınız diğer ilaçlardan bazılarını değiştirmeye karar verebilir.

Indometasini aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak genellikle tavsiye edilmez, ancak bazı durumlarda gerekebilir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Indometasini aşağıdaki ilaçlardan herhangi biriyle kullanmak, bazı yan etkilere neden olabilir, ancak her iki ilacın kullanılması da sizin için en iyi tedavidir. Her iki ilaç birlikte verilirse, doktorunuz dozu değiştirebilir veya ilaçlardan birini veya her ikisini birden ne sıklıkta kullandığınızdan vazgeçebilirsiniz.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı indometasinin kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bir hemşire veya diğer eğitimli sağlık uzmanları bebeğinize indometazin verecektir. İndometasin, bebeğinizin damarlarından birine yerleştirilen bir iğne ile verilir.

Indometasin enjeksiyonu vücudun enfeksiyon sırasında nasıl tepki gösterebileceğini değiştirebilir. Bebeğinizin doktoru, bebeğinizi herhangi bir enfeksiyöz bulgusu için izleyecektir (örneğin, ateş, titreme veya diğer olağandışı davranışlar).

Indometasin kan pıhtılaştırması için gerekli trombositlerin etkisini etkileyebilir. Bu, bebeğiniz için kanama şansını artırabilir. Bebeğinizin doktoru bebeğinizi olağandışı kanama ya da morarma, koyu renkli bir idrar ya da dışkı ya da bebeğinizde başka kanamalar belirtileri izleyecek.

Indometazin bebeğinizin idrar hacmini azaltabilir. Bu, bebeğinizin böbrek sorunlarına veya düşük sodyumda kan yapmasına (hiponatremi) şansınızı artırabilir. Bu risklerin herhangi bir işaretini kontrol etmek için kan ve idrar testleri gerekecektir.

Bebeğiniz indometasini alırken karaciğer sorunları olabilir. Bebeğiniz bu semptomlardan bir veya daha fazlasına sahipse indometasini kullanmayı bırakın ve karın ağrısı veya hassasiyet, kil renkli dışkı, karanlık idrar, iştah azalması, ateş, baş ağrısı, kaşıntı, iştahsızlığı, bulantıdan muzdarip olsaydı hemen bebeğinizin doktoruyla görüşün. Deri döküntüsü, ayağa veya alt bacaklarda şişme, olağandışı yorgunluk veya zayıflık veya sarı gözler veya cilt.

Doktorunuzla görüşülmedikçe başka ilaçları almayın. Buna reçeteli veya reçetesiz ilaçlar (tezgah üstü [OTC]) ilaçları ve bitkisel veya vitamin takviyeleri dahildir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuzla veya hemşirenizle görüşün.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

İndometasin’in Doğru Kullanımı

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Gebelik Kategorisi Çoklu Risk kullanıma bağlı

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Onay Tarihi Takvim FDA’da uyuşturucu tarihi

Gut, Akut naproksen, ibuprofen, metilprednizolon, Aleve, kolşisin, indometasin

Sırt Ağrısı tramadol, naproksen, Cymbalta, aspirin, ibuprofen, diklofenak

Ankilozan Spondilit, prednison, naproksen, Humira, aspirin, diklofenak, Celebrex

Küme Baş ağrısı prednisone, verapamil, sumatriptan, indometasin, imitreks, sitopheptadin

İndometasini Kullanırken Önlemler

Indometasin Yan Etkiler

Indometasin