Imogam kuduz

Terapötik Sınıf: Bağışık Serum

İmam Rahiması İçin Kullanılanlar-HT

Kuduz immün globülin, kuduz olduğu bilinen veya düşünülen bir hayvana maruz bırakılan (örneğin bir ısırık, çizik veya yalamayla) kişilere verilir. Buna post-maruz kalma profilaksisi denir. Kuduz bağışık globulin, yalnızca daha önce kuduz aşısı görmemiş kişilerde kullanılır.

Kuduz enfeksiyonu ciddi ve genellikle ölümcül bir enfeksiyondur. , Vahşi hayvanlarda, özellikle rakunlar, eteklerde ve yarasalarda kuduz, insanlara, evcil hayvanlara ve diğer evcil hayvanlara iletilen çoğu kuduz vakasını açıklar. , En çok kuduz ile enfekte olan hayvanlar tilki, ata yarasalar, yarasalar, köpekler ve kedilerdir. Atların, domuzların ve sığırların da kuduz bulaşmış olduğu bilinmektedir. Latin Amerika, Afrika ve Asya da dahil olmak üzere dünyadaki diğer ülkelerde köpekler, insanlara geçen kuduz vakalarının çoğunu oluşturuyor.

ABD veya Kanada dışına seyahat ederken olası bir kuduz hastalığına yakalanmış olduğunuz (veya olacağından), ABD’ye veya Kanada’ya döndüğünüzde hemen doktorunuza danışın çünkü ek tedavinize gerek duyabilirsiniz.

Bu ilaç sadece doktorunuzun veya diğer sağlık profesyonellerinin gözetiminde veya denetiminde verilir.

Bir ilacı kullanmaya karar verirken, ilacın alınma riskleri, yapılacak olan iyiye karşı tartılmalıdır. Bu, sizin ve doktorunuzun yapacağı bir karardır. Bu ilaç için aşağıdakiler düşünülmelidir

Bu ilaca veya diğer ilaçlara karşı herhangi bir alışılmadık veya alerjik reaksiyon geçirmiş iseniz doktorunuza bildirin. Gıdalar, boyalar, koruyucular veya hayvanlar gibi alerjiniz varsa diğer sağlık uzmanlarına da söyleyin. Reçetesiz ürünler için, etiketi veya paket bileşenlerini dikkatle okuyun.

Pediyatrik popülasyonda yaşın kuduz immün globulininin etkileri ile ilişkisi üzerine uygun çalışmalar yapılmamıştır. Güvenlik ve etkinlik tespit edilmemiştir.

Imogam kuduz kullanmadan önce-HT

Geriatrik hastalarda yaşın kuduz immün globülinin etkileri ile ilişkisine dair hiçbir bilgi mevcut değildir.

Kadınlarda yapılan araştırmalar, bu ilacı emzirirken bebeğe kullandıklarında en az risk taşıdığını düşündürmektedir.

Bazı ilaçlar birlikte kullanılmamasına rağmen diğer durumlarda etkileşim olabileceği halde iki farklı ilaç birlikte kullanılabilir. Bu durumlarda doktorunuz dozu değiştirmek isteyebilir veya başka önlemler gerekebilir. Başka reçeteli veya reçetesiz (tezgah üstü [OTC]) ilaç kullanıyorsanız, sağlık uzmanınıza bildirin.

Bazı ilaçlar, yemek yeme ya da belirli yiyecek türlerini yemenin yakınında ya da çevresinde kullanılmamalı, çünkü etkileşimler ortaya çıkabilir. Bazı ilaçlarla alkol veya tütün kullanma da etkileşimlere neden olabilir. İlaçlarınızı gıda, alkol veya tütünden kullanma konusunda sağlık uzmanınızla görüşün.

Diğer tıbbi problemlerin varlığı bu ilacın kullanımını etkileyebilir. Özellikle başka tıbbi problemleriniz varsa doktorunuza bildirdiğinizden emin olun

Bu bölüm, kuduz bağışık globulin içeren bir dizi ürünün doğru kullanımı hakkında bilgi sağlar. Imogam Rabies-HT’ye özgü olmayabilir. Lütfen dikkatle okuyun.

Bu ilacı bir hastanede veya klinikte alacaksınız. Bir doktor, hemşire veya başka bir eğitimli sağlık uzmanı size bu ilacı verecektir. Üst kol (deltoid) veya uyluk kasında atış olarak verilir. Ayrıca, kuduza maruz kalmanıza neden olan yara içine enjekte edilebilir (örn. Hayvan ısırması veya çizik).

Bu ilaç, tercihen ilk kuduz aşısı uygulandığında verilir. İlk kuduz aşısı verildikten sonraki yedinci günde de verilebilir.

Doktorunuzun bu ilacın düzgün çalışıp çalışmadığından emin olmak için sizi yakından kontrol etmesi çok önemlidir. İstenmeyen etkileri kontrol etmek için kan testleri gerekebilir.

Bu ilaç bağışlanan insan kanından yapılır. Bazı insan kan ürünleri, risk almasına rağmen onları alanlara virüs bulaştırdı. İnsan donörleri ve bağışlanan kanların her ikisi de, iletim riskini düşük tutmak için virüslere karşı test edilir. Endişeleriniz varsa, bu risk hakkında doktorunuzla konuşun.

Kuduz bağışık globulinle tedavi edilirken, doktorunuzun onayı olmadan herhangi bir bağışıklama (aşılama) yapmayın. Canlı virus aşıları (örn., Kızamık, kabakulak, çocuk felci, kızamıkçık), kuduz bağışık globulini aldıktan sonra 3 ay içerisinde verilmemelidir.

Gerekli etkileri yanında bir ilaç istenmeyen bazı etkilere neden olabilir. Her ne kadar bu yan etkilerin hepsi oluşabilirse de, meydana gelirlerse tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyabilirler.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri meydana gelirse derhal doktorunuza danışın.

Genellikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymayan bazı yan etkiler olabilir. Vücudunuz ilaca uyum sağladığı için tedavi sırasında bu yan etkiler kaybolabilir. Ayrıca, sağlık uzmanınız size bazı yan etkileri önleme veya azaltma yollarını söyleyebilir. Aşağıdaki yan etkilerden herhangi biri devam ederse veya rahatsız edici iseniz veya onlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, sağlık uzmanınıza danışın.

Listelenmeyen diğer yan etkiler bazı hastalarda da ortaya çıkabilir. Başka etkiler fark ederseniz, sağlık uzmanınıza danışın.

Kullanılabilirlik Rx Sadece reçete

Kuduz Bağışıklık globülinin düzgün kullanılması

Gebelik Kategorisi C Risk göz ardı edilemez

CSA Çizelgesi N Kontrollü bir ilaç değil

Kuduz profilaksisi kuduz aşısı, insan diploid hücresi, Imovax Kuduz, RabAvert, Hyperab, Bayrab

 Ya da benzer ilgi alanlarına sahip diğer insanlarla bağlantı kurmak için Imogam Rabies-HT destek grubuna katılın.

Imogam Kuduzlarını Kullanırken Önlemler-HT

Imogam Rabies-HT Yan Etkileri

Imogam Rabies-HT (kuduz bağışık globulin, insan)